Onze reis naar zero impact in 2040

Door een duurzame aanpak te combineren met geavanceerde productinnovatie streven we ernaar om het voortouw te nemen op het gebied van milieuvriendelijke vloeren. Naast de acties die we in het verleden al hebben genomen om onze impact op het milieu te verkleinen, bevat de IVC Journey 2040 gewaagde doelstellingen voor de productie van tapijttegels, LVT en heterogeen vinyl die ons zullen helpen een betere toekomst te bereiken. We weten ook dat echte duurzaamheid niet alleen gaat over hoe we producten maken en daarom stellen we belangrijke doelen voor onze culturele en ethische ontwikkeling.

 

Lees de whitepaper over duurzaamheid

De IVC Journey 2040 stelt gewaagde doelstellingen voor de productie van tapijttegels, LVT en heterogeen vinyl

Zero impact

Tegen 2040 willen we de uitstoot en het afval volledig elimineren en 100% hernieuwbare energie gebruiken.

 

De kringloop sluiten

We willen tegen 2040 de kringloop qua materialen, technologie en processen volledig sluiten.

 

Een leider in innovatie

We willen bekend staan om innovatieve oplossingen die bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

Op naar duurzamere vloeroplossingen

Bij IVC Commercial zetten we in op de circulaire benadering van vloerbedekking door innovatieve commerciële oplossingen te ontwerpen en te produceren met het oog op de toekomst. Op weg naar zero impact in 2040 werken we aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en de realisatie van een gesloten productie voor onze tapijttegels, LVT en heterogene vinylvloeren.

IVC Commercial zet in op de circulaire benadering van vloerbedekking
R&D streeft naar toekomstgerichte oplossingen

Design en innovatie voor een circulaire toekomst

Elke actie die we ondernemen bij het ontwerp en de ontwikkeling van onze vloeroplossingen, is gebaseerd op onze overtuiging dat duurzaamheid begint met het leveren van hoogwaardige producten. Door de levensduur van producten te verlengen met oplossingen die beantwoorden aan de behoeften van klanten, ontwikkelen we meer toekomstbestendige producten.

Maar het verhaal van ons productontwerp en onze ontwikkeling gaat verder dan pure prestaties: we zoeken naar manieren om onze oplossingen ook op een duurzamere manier te maken. Van de grootste PVC-recyclingfabriek in vloeren tot het gebruik van hernieuwbare energie en het creëren van installatieoplossingen die geen gebruik maken van giftige kleefstoffen. Dit bewijst dat het om veel meer gaat dan louter vloeren.

Slimmer produceren met oog voor de toekomst

We maken vloeren op enkele van de meest geavanceerde en efficiënte productielocaties in de branche. Door onze vloeren voor commerciële projecten in Europa te produceren op vier locaties in België en Luxemburg, hebben we van begin tot eind volledige controle over grondstoffen en productie.

Slim gebruik van natuurlijke materialen

Bij de productie van vloeroplossingen vertrouwen we zoveel mogelijk op natuurlijke hulpbronnen om de impact van ons productieproces op het milieu te beperken. Van water tot wind, we stellen alles in het werk om te zoeken naar de meest efficiënte en duurzame manieren om ze te gebruiken.

Lees de whitepaper over duurzaamheid

Onze windturbines genereren het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen

Wind

In 2014 bouwde IVC Group een on-site windpark in Avelgem. De drie windturbines genereren ongeveer 11.000 MWh duurzame energie per jaar. Met deze schone energie voorzien we onze eigen productiefaciliteiten en elektrische vrachtwagens in Avelgem van stroom. Wat we niet zelf verbruiken geven we terug aan het net.

Water

Voor de productie van hoogwaardige vinylvloeren is koelwater nodig. Dit koelwater absorbeert de warmte in de verschillende productiefasen. IVC Commercial heeft geïnvesteerd in een gedurfd experiment waarbij het oppervlaktewater van de Schelde als secundair koelmiddel wordt gebruikt in onze fabriek in Avelgem.

Met een minimale hoeveelheid energie wordt het rivierwater opgepompt en langs het kringloopsysteem van het proceskoelwater gestuurd. De thermische energie wordt uitgewisseld via warmtewisselaars zodat er geen direct contact is tussen het rivierwater en het proceswater. Het Scheldeproject heeft geleid tot een verhoging van de energie-efficiëntie in de productie van LVT en heterogeen vinyl met 30%. Bovendien leverde het kringloopsysteem een daling van 40% op in het proceswaterverbruik tussen 2010 en 2019.

Het Scheldeproject heeft het waterverbruik met 40% verminderd
Zonnepanelen aan het FLDC zijn goed voor 40% van het elektriciteitsverbruik

Zon

Het iconische Flooring Development Centre (FLDC), de thuisbasis van onze commerciële afdelingen en ontwerpafdelingen, gebruikt zonnepanelen om de energie te leveren die nodig is om de innovatieve vloeroplossingen te bedenken. De panelen zijn goed voor 40% van de totale energiebehoefte van het FLDC.

Lucht

De productie van luxevinylvloeren vereist koeling op een aanzienlijk lagere temperatuur dan wat met het Scheldeproject kan bereikt worden. Daarom heeft IVC gekozen voor de op één na beste oplossing: natuurlijke en biologisch afbreekbare gassen die volkomen veilig en onschadelijk zijn voor de ozonlaag. Vrije of dynamische koeling wordt toegepast wanneer de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur van het proceswater. Door geen gebruik te maken van warmtewisselaars of andere gadgets is dit 40% energiezuiniger dan mechanische koeling.

Vrije koeling bespaart tot 40% energie

Verantwoord gebruik van grondstoffen

We verminderen onze milieu-impact niet alleen door op natuurlijke hulpbronnen te vertrouwen. We streven ook naar een verantwoord gebruik van grondstoffen. We doen er alles aan om de middelen die we nodig hebben zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te zetten.

Gerecyclede materialen

IVC Group recycleert al vinylafval dat vrijkomt bij de fabricage van producten sinds 1997. We collecteren vinylresten en overtollige vinylpasta en hergebruiken het voor de productie van LVT en heterogeen vinyl. In elke recyclingfaciliteit verwerken we jaarlijks 20.000 ton pvc-afval wat betekent dat we in totaal ongeveer 100.000 ton vinylafval recycleren per jaar.           

Gerecyclede grondstoffen

Gerecyclede materialen vinden hun weg naar oplossingen van IVC Commercial. Ze zijn goed voor 35 tot 50% van onze LVT-vloeren gemaakt van gerecycled pvc. Daarnaast zijn onze tapijttegels voorzien van hoogwaardige garens met een gehalte aan gerecycled polyamide tot 40%. We ondersteunen op grote schaal het EU Circular Flooring-project door een manier te zoeken om vinylvloerbekleding na consumptie te recyclen tot een materiaal dat we kunnen gebruiken voor nieuwe vloerbedekkingen.

Programma voor terugwinning, hergebruik en recycling van vloerafval

ReCover. Zo heet ons programma voor terugwinning, hergebruik en recycling van post-installatie (snijafval) en post-consumer (end-of-life) vloerafval. ReCover richt zich zowel op post-installatie afval van alle IVC Commercial collecties als op post-consumer vloerafval. Bij dit terugwinningsprogramma gaat het bovendien niet enkel over ‘recycling’ maar ook over ‘re-use’. Dit zorgt ervoor dat nog bruikbare vloeren niet onnodig gerecycleerd worden, maar na reiniging een nieuw leven krijgen.

Lees meer over ReCover

Afvalwater

Water wordt niet alleen als koelmiddel en hulpbron in de productiecyclus gebruikt, maar ook als reinigingsproduct in de printfasen. We doen er alles aan om het water dat door de aderen van onze faciliteiten loopt, op te vangen, te verwerken, te zuiveren en te recycleren, zonder enig risico voor of blootstelling aan de buitenomgeving.

IVC Commercial recycleert pvc-afval en gebruikt het als basis voor zijn LVT-vloeren

Onze groene inspanningen gecertificeerd

In december 2012 kreeg ons bedrijf het ISO 14001-keurmerk. Dit certificaat voor ecologische prestaties bewijst onze toewijding om onze productieprocessen volgens een vastgelegde methodologie te laten verlopen. Dit stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de impact en positieve reducties van onze acties om een circulaire vloerenproductie te ontwikkelen.

We werken ook hard om onze tapijttegels, LVT en heterogene vinylvloeren te laten voldoen aan de strengste milieu- en prestatienormen ter wereld, zodat je erop kan vertrouwen dat onze vloeren een positieve bijdrage leveren aan jouw project. We werken uitsluitend met Europese leveranciers die aan de REACH-regelgeving voldoen. REACH is een Europese verordening voor grondstoffen, die de integriteit en kwaliteit van onze commerciële vloeren waarborgt.

Luchtkwaliteit in elke fase van de productie

Bij de verwerking van vinyl vloeren komen onvermijdelijk lage concentraties VOS (vluchtige organische stoffen) vrij. Dankzij ‘end-of-pipe’-technologie en een rigoureus test- en monitoringprogramma slagen we erin om constant aan de strengste Europese regelgeving en antivervuilingswetten te voldoen. Dankzij onze watergedragen inkt en PU-coatings bestaat er geen risico dat er gevaarlijke stoffen in de lucht vrijkomen. Bovendien hebben we zo onze totale koolstofvoetafdruk aanzienlijk verminderd.

In gebruik overtreffen onze vloeren de strengste wereldwijde normen. Onze heterogene vinyl- en LVT-vloeren hebben het Franse A+ label, de Duitse DIBt/AgBB, DGNB en GUT en de Amerikaanse FloorScore®-certificering. Kortom, je kan erop vertrouwen dat onze vloeren geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van de binnenlucht.

Groen bouwen

Samen met een bevoegd beoordelingsbureau berekenen we onze bijdragen aan BREEAM, LEED, WELL, DGNB en Greenstar. Op die manier dragen IVC Commercial vloeren bij aan de erkenning van de milieu-efficiëntie van gebouwen en projecten.

 

Environmental Product Declarations

Via Life Cycle Assessment (LCA) leveren we Environmental Profile Declarations (EPD) af voor de volledige levenscyclus van IVC Commercial-vloeren. De EPD behandelt alle belangrijke milieuproblemen en is dus een geweldige manier om de werkelijke impact van de vloermaterialen die je kiest, eerlijk te beoordelen.

IVC Commercial vloeren overtreffen de strengste wereldwijde normen: het Franse A+ label, de Duitse DIBt/AgBB, DGNB en GUT en de Amerikaanse FloorScore®-certificering.
IVC Commercial vloeren overtreffen de strengste wereldwijde normen: het Franse A+ label, de Duitse DIBt/AgBB, DGNB en GUT en de Amerikaanse FloorScore®-certificering.